ЗЕМАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ ЗА УРИНОКУЛТУРА
 
Се испрака за анализа утринска мочка. Најпрво пациентот ги измива рацете и ги брише со крпа за еднократна употреба.
Следи тоалета на надворешните гениталии.

Првиот млаз од урината се остава да истече во тоалетот и без да се прекинува со мокрењето следниот (среден млаз) се остава да истече во однапред даден транспортен сад (стерилен).

Без да се загади капакот се затвара садот и се става налепница со име, презиме и единствен матичен број на пациентот.
 
 
 
Скрининг за гестациски дијабетес

Се одредува гликемија на пациентката, ако во два наврати вредноста е еднаква или поголема од 7.0 mmol/l, се ПОСТАВУВА ДИЈАГНОЗА НА ГЕСТАЦИСКИ ДИЈАБЕТЕС БЕЗ ПОНАТАМОШНО ...
 
 
Материјал за уринокултура

Се испрака за анализа утринска мочка. Најпрво пациентот ги измива рацете и ги брише со крпа за еднократна употреба. Следи тоалета на надворешните гениталии ...
 
 
Амниоцентеза

Амниоцентезата (АЦ) е интервенција која се прави во текот на бременоста со цел да се откријат хромозомски пореметувања на бебето, како што е Дауновиот синдром. Ова се прави со ...
 
Copyright 2011 Др. Ина Гинекологија и Акушерство - Сите права се задржани
За Ординацијата | Услуги | Ценовник на услуги | Галерија | Контакт информации и Локација

Изработка и хостирање - Unet