Ина - Гинекологија и акушерство

Добре ни дојдовте.

Во приватната ординација ИНА се изведуваат прегледи и дијагностичко-терапевтски интервенции од сите области на гинекологијата и акушерството.

Поединечни прегледи

Цена за поединечни прегледи​​
 • ПАП тест - 1500МКД
 • Колпоскопија - 1600МКД
 • Ултразвучен преглед - 1600МКД
 • Вагинален преглед - 1000МКД

Акушерски прегледи

Цена за поединечни прегледи​​
 • Консултација - 1200МКД
 • Ултразвучен преглед за ин витро - 2500МКД
 • Рутинско ехо во бременост - 1600МКД
 • Трансвагинално мерење на цервикс - 1000МКД

Гинеколошки пакет 1

3100 МКД
 • ПАП тест
 • Ултразвучен преглед
 • Вагинален преглед

Гинеколошки пакет 2

4400 МКД
 • ПАП тест
 • Колпоскопија
 • Ултразвучен преглед
 • Вагинален преглед

Скрининзи во бременост

Цена по скрининг
 • Прв скрининг (за НТ) - 3900МКД
 • Втор скрининг (за аномалии) - 3900МКД
 • Трет скрининг (фетален раст) - 3200МКД

Др. Ина Гинекологија и Акушерство – Сите права се задржани

Developed by Fox Media House