За ординацијата

Во приватната ординација ИНА се изведуваат прегледи и дијагностичко-терапевтски интервенции од сите области на гинекологијата и акушерството. Во широката палета на услуги спаѓаат редовни гинеколошки прегледи, следење на нормална и високо-ризична бременост, 4Д ултразвучни прегледи, иследувања на менструалната функција, пери- и постменопаузалните проблеми, како и дијагностички интервенции како ендометријалната биопсија, хорионбиопсии и амниоцентези.

Кој се грижи за вас?

  • Др. Катерина Станкова има искуство од повеќе од 20 години во својата специјалност (Гинеколошко-акушерска Клиника, Ремедика, странство)
  • Најсовремениот ЕХО 4Д апарат на светскиот пазар (Medison Accuvix V20 PRESTIGE)
  • Персонализирана грижа за нашите клиенти – организирање на прегледи и интервенции кај реномирани специјалисти од други области.
  • По договор, др. Станкова изведува породувања и оперативни интервенции на своите пациентки во приватната болница Ремедика.
  • Воспоставена соработка со Универзитетот Томас Џеферсон во Филаделфија, САД и Универзитетската болница Шарите во Берлин.
  • Центар за ултразвук лиценциран од Thomas Jefferson University, USA.

Др. Ина Гинекологија и Акушерство – Сите права се задржани

Developed by Fox Media House